Praktické

PODMÍNKY ÚČASTI
DOPRAVA/PARKOVÁNÍ
HYGIENA
JÍDLO A PITÍ
PŘÍSNÝ ZÁKAZ
BEZPEČNOST
BEZ BARIÉR
BANKOMAT

Podmínky účasti

Vstup zdarma! V případě registrace na Office Night budete automaticky zařazeni do soutěže o zajímavé ceny. Pravidla soutěže naleznete v sekci Soutěž.

Účastník festivalu se zavazuje:

 • udržovat pořádek

 • chovat se slušně k ostatním účastníkům festivalu a pořadatelům a nenarušovat průběh festivalu

 • dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy

Přísný zákaz

Pro účastníky festivalu platí přísný zákaz:

 • vnášení a užívání skleněných nádob, včetně láhví, dále plechovek, hořlavin, zbraní jakéhokoli druhu, psychotropních látek, předmětů ohrožujících
   bezpečnost, pyrotechnických předmětů, laserových ukazovátek, nahrávacích zařízení, filmových kamer a videokamer!

 • rozdávat či umisťovat ve festivalovém areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele!

Účastník festivalu se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost a odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí.

POŘADATEL FESTIVALU neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením.

Pro psy i jiná domácí zvířata je velká spousta lidí na festivalu a hluk stresující. Z bezpečnostních důvodů vstup psů a jiných zvířat do areálu festivalu a budovy ArtGen není povolen.

Plnou zodpovědnost za nezletilé děti v areálu festivalu nesou rodiče.

Jídlo a pití

V areálu festivalu najdete dostatek stánků, kde si můžete zakoupit jídlo všeho druhu a chutí i vůní a nejrůznější nápoje.

Bankomat

Fio banka – bankomat

Adresa: Jateční 1530/33, 170 00 Praha 7

Bezbariérový přístup

Areál festivalu je bezbariérový. Pro invalidy budou vyhrazené speciální samostatné WC.

Bezpečnost

V případě úrazu volejte 155 či 112, oslovte pořadatele či bezpečnostní službu. V areálu bude zdravotník vedle pódia.

Doprava

Do areál Business Lifestyle festivalu Office Night budou zřízeny dva vstupy.

První vstup naleznete u křižovatky ulic Jateční a U Garáží.

Druhý vstup naleznete z ulice Argentinská.

Nejbližší metro C – Vltavská 5 min chůze.

Nejbližší tramvajové zastávky:

Pražská tržnice linka 1, 24, 25 – 5min. chůze k druhému vstupu.

Tusarova – linka 1, 24, 25 – 5min. chůze k prvnímu vstupu.

Pro Office Night není připraveno žádné speciální parkoviště. V prostorách parkoviště Holešovické tržnice je parkování v době festivalu omezeno. Lze využít parkoviště před Alzou.

Hygiena

Na festivalu bude k dispozici dostatečný počet mobilních WC, které budou umístěny v areálu festivalu a v budově Gen. V areálu festivalu budou k dispozici umyvadla. V areálu bude dostatečný počet odpadkových košů a kontejnerů. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu.